تعرفه درج آگهی در سامانه آگهی، تبلیغات و نیازمندی های خوزستان

درج آگهی، اطلاع رسانی و نیازمندی در وب سایت خوز رایگان می باشد. اما تبلیغات ویژه داری تعرفه زیر می باشند.

نوع آگهی مدت تعرفه توضیحات
رایگان تا شش ماه رایگان کلیک کنید
آگهی ویژه: لینک دار تا شش ماه 50.000 کلیک کنید
آگهی ویژه: خانه - تصویر و متن یک ماه 250.000 کلیک کنید
آگهی ویژه: خانه - تصویر یک ماه 150.000 کلیک کنید
آگهی ویژه: خانه - متنی کنار یک ماه 150.000 کلیک کنید
آگهی ویژه: خانه - متنی یک ماه 100.000 کلیک کنید
آگهی ویژه: شهر - تصویر و متن یک ماه 150.000 کلیک کنید
آگهی ویژه: شهر - تصویر یک ماه 100.000 کلیک کنید
آگهی ویژه: شهر - متن کنار یک ماه 50.000 کلیک کنید
آگهی ویژه: شهر - متن یک ماه 50.000 کلیک کنید

 

 

آگهی ها در وب سایت خوز به دسته های زیر تقسیم می شوند:

hr

 

 

 

1. آگهی رایگان

هر شخص مي‌تواند به هر تعداد که بخواهد، آگهي رايگان در سايت درج نمايد. اين آگهي‌ها به ترتيب تاريخ بروزرسانی، در گروه‌هاي مربوط به خود، مرتب مي‌شوند.
 

 

2. آگهی ویژه: لینک دار

در آگهی ویژه: لینک دار امکان درج لینک مستقیم به صفحه وب مدنظر آگهی دهنده وجود دارد. چنانچه برای شما درج لینک در آگهی مهم است حتماً از آگهی لینکدار عکسدار استفاده نمایید
 

 

3. آگهی ویژه: صفحه اصلی - تصویر و متن

این نوع آگهی در صفحه اصلی وب سایت به صورت متن و تصویر در قسمت بالا درج می شود.
لینک این آگهی در تمام صفحات وب سایت نمایش داده می شود.
در فهرست آگهی ها در صفحات دیگر، در بالاترین رتبه قرار دارد.
بهترین نوع آگهی، برای جذب مشتری بیشتر است.
این نوع آگهی نسبت به دیگر آگهی ها بازدید بیشتری خواهد داشت
زودتر در فهرست موتورهای جستجو قرار می گیرید.
داری لینک مستقیم به صفحه وب موردنظر شما می باشد.
این نوع آگهی با تصویر سمت راست نمایش داده می شود، از این جهت باعث اطمینان بیشتر بازدیدکننده خواهد شد.
 

 

4. آگهی ویژه: صفحه اصلی - تصویر

این نوع آگهی در صفحه اصلی وب سایت به صورت تصویر و عنوان آگهی درج می شود. بعد از آگهی های صفحه اصلی - تصویر و متن قرار می گیرد
اگر آگهی شما دارای تصویر جذابی می باشد، از نوع آگهی استفاده کنید.
لینک این آگهی در تمام صفحات وب سایت نمایش داده می شود.
در فهرست آگهی ها در صفحات دیگر، در رتبه 2 قرار دارد.
یکی از بهترین نوع آگهی، برای جذب مشتری بیشتر است.
این نوع آگهی نسبت به دیگر آگهی ها بازدید بیشتری خواهد داشت
زودتر در فهرست موتورهای جستجو قرار می گیرید.
داری لینک مستقیم به صفحه وب موردنظر شما می باشد.
این نوع آگهی با تصویر سمت راست نمایش داده می شود، از این جهت باعث اطمینان بیشتر بازدیدکننده خواهد شد.
 

 

5. آگهی ویژه: صفحه اصلی - متنی کنار

این نوع آگهی در صفحه اصلی وب سایت به صورت عنوان آگهی و متن درج می شود. در سمت چپ صفحه بالای لیست شهر ها قرار می گیرید.
اگر آگهی شما دارای تصویر مناسب نمی باشد، و متن مناسب دارد، از نوع آگهی استفاده کنید.
لینک این آگهی در تمام صفحات وب سایت نمایش داده می شود.
در فهرست آگهی ها در صفحات دیگر، در رتبه 3 قرار دارد.
یکی از بهترین نوع آگهی، برای جذب مشتری بیشتر است.
این نوع آگهی نسبت به دیگر آگهی ها بازدید بیشتری خواهد داشت
زودتر در فهرست موتورهای جستجو قرار می گیرید.
داری لینک مستقیم به صفحه وب موردنظر شما می باشد.
این نوع آگهی با تصویر سمت راست نمایش داده می شود، از این جهت باعث اطمینان بیشتر بازدیدکننده خواهد شد.
 

 

6. آگهی ویژه: صفحه اصلی - متنی

این نوع آگهی در صفحه اصلی وب سایت به صورت عنوان آگهی و متن درج می شود. بعد از آگهی های صفحه اصلی - تصویر قرار می گیرد.
اگر آگهی شما دارای تصویر مناسب نمی باشد، و متن مناسب دارد، از نوع آگهی استفاده کنید.
لینک این آگهی در تمام صفحات وب سایت نمایش داده می شود.
در فهرست آگهی ها در صفحات دیگر، در رتبه 4 قرار دارد.
یکی از بهترین نوع آگهی، برای جذب مشتری بیشتر است.
این نوع آگهی نسبت به دیگر آگهی ها بازدید بیشتری خواهد داشت
زودتر در فهرست موتورهای جستجو قرار می گیرید.
داری لینک مستقیم به صفحه وب موردنظر شما می باشد.
این نوع آگهی با تصویر سمت راست نمایش داده می شود، از این جهت باعث اطمینان بیشتر بازدیدکننده خواهد شد.
 

 

7. آگهی ویژه: صفحه شهر - تصویر و متن

این نوع آگهی در صفحه شهر مربوطه به صورت متن و تصویر در قسمت بالا درج می شود.
لینک این آگهی در تمام صفحات مرتبط با شهر انتخابی نمایش داده می شود.
در فهرست آگهی ها در صفحات دیگر مربوط به شهر انتخابی، در بالاترین رتبه قرار دارد.
یکی از بهترین نوع آگهی، برای جذب مشتری بیشتر در شهر انتخابی است.
این نوع آگهی نسبت به آگهی های رایگان یا لینک دار بازدید بیشتری خواهد داشت
زودتر در فهرست موتورهای جستجو قرار می گیرید.
داری لینک مستقیم به صفحه وب موردنظر شما می باشد.
این نوع آگهی با تصویر سمت راست نمایش داده می شود، از این جهت باعث اطمینان بیشتر بازدیدکننده خواهد شد.
 

 

8. آگهی ویژه: صفحه شهر - تصویر

این نوع آگهی در صفحه شهر مربوطه به صورت و عنوان آگهی درج می شود. بعد از آگهی های شهر - تصویر و متن قرار می گیرد.
اگر آگهی شما دارای تصویر جذابی می باشد، از نوع آگهی استفاده کنید.
لینک این آگهی در تمام صفحات مرتبط با شهر انتخابی نمایش داده می شود.
در فهرست آگهی ها در صفحات دیگر مربوط به شهر انتخابی، در رتبه 2 قرار دارد.
یکی از بهترین نوع آگهی، برای جذب مشتری بیشتر در شهر انتخابی است.
این نوع آگهی نسبت به آگهی های رایگان یا لینک دار بازدید بیشتری خواهد داشت
زودتر در فهرست موتورهای جستجو قرار می گیرید.
داری لینک مستقیم به صفحه وب موردنظر شما می باشد.
این نوع آگهی با تصویر سمت راست نمایش داده می شود، از این جهت باعث اطمینان بیشتر بازدیدکننده خواهد شد.
 

 

9. آگهی ویژه: صفحه شهر - متنی کنار

این نوع آگهی در صفحه شهر مربوطه به صورت عنوان آگهی و متن درج می شود. در سمت چپ صفحه بالای لیست شهر ها قرار می گیرید.
اگر آگهی شما دارای تصویر مناسب نمی باشد، و متن مناسب دارد، از نوع آگهی استفاده کنید.
لینک این آگهی در تمام صفحات مرتبط با شهر انتخابی نمایش داده می شود.
در فهرست آگهی ها در صفحات دیگر مربوط به شهر انتخابی، در رتبه 3 قرار دارد.
یکی از بهترین نوع آگهی، برای جذب مشتری بیشتر در شهر انتخابی است.
این نوع آگهی نسبت به آگهی های رایگان یا لینک دار بازدید بیشتری خواهد داشت
زودتر در فهرست موتورهای جستجو قرار می گیرید.
داری لینک مستقیم به صفحه وب موردنظر شما می باشد.
این نوع آگهی با تصویر سمت راست نمایش داده می شود، از این جهت باعث اطمینان بیشتر بازدیدکننده خواهد شد.
 

 

10. آگهی ویژه: صفحه شهر - متنی

این نوع آگهی در صفحه شهر مربوطه به صورت عنوان آگهی و متن درج می شود. در سمت چپ صفحه بالای لیست شهر ها قرار می گیرید.
اگر آگهی شما دارای تصویر مناسب نمی باشد، و متن مناسب دارد، از نوع آگهی استفاده کنید.
لینک این آگهی در تمام صفحات مرتبط با شهر انتخابی نمایش داده می شود.
در فهرست آگهی ها در صفحات دیگر مربوط به شهر انتخابی، در رتبه 4 قرار دارد.
یکی از بهترین نوع آگهی، برای جذب مشتری بیشتر در شهر انتخابی است.
این نوع آگهی نسبت به آگهی های رایگان یا لینک دار بازدید بیشتری خواهد داشت
زودتر در فهرست موتورهای جستجو قرار می گیرید.
داری لینک مستقیم به صفحه وب موردنظر شما می باشد.
این نوع آگهی با تصویر سمت راست نمایش داده می شود، از این جهت باعث اطمینان بیشتر بازدیدکننده خواهد شد.